עמותת “ידיד“: התנהלות הפיקוח על הבנקים פוגעת בלקוחות המוחלשים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמותת "ידיד": התנהלות הפיקוח על הבנקים פוגעת בלקוחות המוחלשים

15/01/2018

המפקחת על הבנקים אינה אוכפת את הוראות הפיקוח המחייבות את התאגידים הבנקאים להנפיק כרטיסי דביט (חיוב מיידי) לכל לקוח צמצום התשלום במזומן בלי כלים מתאימים: העמקת ההדרה הפיננסית

 

"לאחרונה הגיעו למרכזי הזכויות של "ידיד" עשרות פניות, בעיקר של אמהות חד הוריות, אשר עקב מצוקה כלכלית וחובות אליהן נקלעו ביקשו את עזרתנו וכמובן קיבלו אותה. מה שהתברר הוא כי לאחר שסייענו להן להגיע להסדרי חוב והזדמנות שנייה לחיים נורמטיביים דווקא הקושי המרכזי שהוטל עליהם היה מצד הבנקים אשר סירבו להנפיק להם כרטיס חיוב מיידי (דביט) והסכימו לתת להם כרטיס למשיכת מזומן בלבד." כך כתב לאחרונה סמנכ"ל "ידיד", רן מלמד במכתב דחוף למפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, שהעתקים ממנו נשלחו לשר האוצר ליו"ר ועדת הכספים וליו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

"נדמה לי שאין צורך להסביר את חשיבותו של כרטיס הדביט והעובדה כי הוא אינו כרטיס אשראי אלא כרטיס חיוב אשר באם אין יתרת זכות בחשבון הבנק לא ניתן לבצע את פעולת הרכישה באמצעותו. אין אנו מבינים מדוע שוללים הבנקים וחברות האשראי את הזכות הבסיסית לקבלת כרטיס דביט (חיוב מיידי) בטענות שונות ומשונות שבינן לבין המציאות אין דבר וחצי דבר." כתב מלמד. "אנו סבורים כי בהתנהלות זו הבנקים פוגעים בציבור רחב אשר דווקא מתן כרטיס הדביט יכול להחזיר אותו להתנהלות כלכלית נכונה וראוייה", כתב מלמד והדגיש כי תובעים מבנק ישראל לרענן מיידית, לכל הבנקים את החובה המוטלת עליהם להנפיק כרטיס חיוב מיידי (דביט) לכל לקוח שיבקש זאת מבלי להערים עליו קשיים כל שהם. על הבנקים להציע כרטיסים כאלה ללקוחותיהם כעניין שבשגרה".

 

מכתבו של מלמד נשלח על רקע העובדה כי הועדה המשותפת לקידום הרפורמה לצמצום השימוש במזומן הכריזה לאחרונה כי היא מתחילה בדיוניה לקדם את גם את השלב הזה ברפורמת האשראי והבנקאות. "המשמעות היחידה של התופעה שאנחנו צפויים לה היא הגדלת עומק ההדרה הפיננסית של אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות. (אוכלוסיות מוחלשות)."

 

במכתב למפקחת על הבנקים טוענת "ידיד" כי התנהלות זו של הבנקים אינה עומדת בכללי הוראת ניהול בנקאי תקין 422 - פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו, שהוציא בנק ישראל, היא מוטעית ואף סותרת לא רק את הרצון לאפשר לכלל האזרחים להשתמש, בצורה מושכלת במוצרים פיננסיים ובנקאיים הפתוחים לציבור הרחב אלא גם סותרת את מסקנות והמלצות הועדה לצמצום השימוש במזומן ואף את חלק מהמלצות הועדות השונות שעסקו בפתיחת שוק האשראי והבנקאות לתחרות.

 

בהוראת הפיקוח על הבנקים נכתב בין השאר: חשבון עובר ושב הוא חשבון חיוני, באמצעותו מנהל לקוח את רוב פעילותו הפיננסית. מטעם זה נקבע, בין היתר, כי על תאגיד בנקאי לאפשר לכל לקוח לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות ולנהלו, ובלבד שלא קיימת סיבה סבירה לאי מתן שירות. הוראה זאת באה להבהיר מהם המקרים בהם לא תתקבל טענת "סירוב סביר" לפתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות. הוראות הפיקוח אף מגדירות מהי חובת הבנק להעמיד ללקוחותיו אמצעי תשלום ובין השאר אומר כי "תאגיד בנקאי לא יסרב, סירוב בלתי סביר , לבקשת לקוח לנהל את חשבונו באמצעים הבאים: ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה (הוראת קבע) קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, שחיוב חשבון הלקוח בתאגיד הבנקאי בו הוא חיוב מידי, קבלת כרטיס בנק, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, למשיכת מזומנים."

 

"במקרים המדוברים אנו עוסקים בלקוחות של הבנקים או בכאלה המבקשים לחזור ולנהל חשבונות בנק מסודרים לאחר תקופות של הגבלה או מצוקה כלכלית ואשר מבקשים לחזור ולהתנהל, אט אט, כשאר לקוחות הבנקים והם מבקשים לקבל כרטיס חיוב מיידי אשר יאפשר להם לבצע רכישות מבלי שיצטרכו להסתובב ובארנקם מאות ואלפי שקלים."

 

לקריאת המסמכים שנשלחו לחצו על הקישורים למטה

מפקחת על הבנקים ושר האוצר - כרטיסי דביט דצ 2017

מפקחת על הבנקים ושר האוצר - כרטיסי דביט דצ 2017 - 2

 

 

שתפו
Please reload