האם עיריית תלאביב-יפו מפלה תושבים בקבלת דיור בר השגה להשכרה

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

האם עיריית תלאביב-יפו מפלה תושבים בקבלת דיור בר השגה להשכרה

29/01/2018

אנחנו חושבים שכן ולכן שלחנו היום לראש העירייה, רון חולדאי, מכתב בנושא. אם לא יענה לבקשתינו נאלץ לפנות לערכאות משפטיות

הנדון: שינוי קריטריונים מפלים בפרוייקטים של דיור בר השגה להשכרה

 

בהמשך לתוכניות העירייה שפורסמו בשנת 2010 וההגרלה שבוצעה בתאריך 8 לינואר 2018 במסגרתם הוגרלו יחידות דיור להשכרה במחירים מוזלים בשלושה מיזמי נדל"ן - במגדל "מידטאון תל אביב", בשכונת גני שפירא ובמתחם יסוד המעלה, אנחנו מתכבדים לפנות אליך בדרישה לשינוי הקריטריונים אשר לפיהם נקבעו הזכאים להשתתף בהגרלה באשר מדובר בקריטריונים שאינם שוויונים ומפלים אוכלוסיות שונות כפי שיפורט בהמשך.

 

במכתבנו זה אנו מתייחסים לסעיפים מרכזיים אשר חוסר השוויוניות והאפלייה שבהם זועקת לשמיים באשר הם פוגעים בזכותו הבסיסית של כל אזרח לקורת גג ראוייה במחיר הגון. חשוב להדגיש כי מטרתו של דיור בר השגה להשכרה הוא לסייע למשפחות אשר הכנסתן אינה משייכת אותן לעשירונים העליונים ובמקרים רבים אף כאלו הזקוקות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון. דווקא למשפחות אלה צריכה, לדעתינו, להיות עדיפות בהגרלה מסוג זה ובעיקר כאשר מדובר במטרופולין כמו תל אביב אשר עלויות שכר הדירה בו נמצאות ברף העליון של מחירי השכירות בישראל.

 

בשלב זה בחרנו להתייחס לשני קריטריונים שהינם בעייתיים במיוחד והם:

 

1. "אי קבלת קצבאות - מקבלי קצבאות הבטחת הכנסה לא יהיו רשאים להשתתף בהגרלה!

המועמד אינו מקבל ואינו זכאי לקבל קצבאות הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי בשלוש השנים האחרונות מהמועד הקובע.

 

לעניות דעתינו מדובר לא רק בטעות חמורה אלא גם בהדרתם בפועל של עשרות אלפי ישראלים אשר בשל שכר יסוד נמוך שהם מקבלים הם נאלצים לקבל "השלמת הכנסה", תשלום שהוא חלק מחוק הבטחת הכנסה. כך למשל ניתן לראות שקריטריון זה מדיר אלפים רבים של עובדי השירות הציבורי אשר בשל עיוות במבנה השכר שנקבע להם בהסכמים הקיבוציים השונים הם מקבלים שכר יסוד נמוך ביותר שבגינו הם זכאים להשלמת הכנסה על פי חוק הבטחת הכנסה אך בנוסף מקבלים אלפי שקלים נוספים בדמות החזרי הוצאות, לימודים, החזרי רכב ועוד סעיפים שונים ומשונים אשר מגדילים בפועל את שכרם עד למעל מהשכר הממוצע במשק.

האם תושבי העיר תל אביב-יפו המקבלים השלמת הכנסה לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלה?

 

2. הגבלת גיל - משק בית- גילו של אחד הבגירים, לפחות, במשק הבית, במועד הקובע, יהא פחות מגיל ארבעים וחמש (45) שנים.

 

אנו סבורים כי גם במקרה הזה מדובר בקריטריון מפלה ולא שוויוני. מדוע בני זוג אשר החליטו למסד את חייהם בגיל 45 ומעלה צריכים להיות מופלים לרעה בכל הנוגע להשתתפות בהגרלה לקבלת דיור בר השגה להשכרה. כפי שקיים איסור אפלייה בקבלה לעבודה של אוכלוסיית גילאי 45+ כך אנו סבורים כי קריטריון זה אינו שוויוני ואינו עומד בכללי החוק כמו גם הצדק הטבעי.

 

לאור האמור מעלה אנחנו סבורים כי חובה על העירייה לבטל את ההגרלה שהתקיימה, לתקן את הקריטריונים כך שהאפלייה הבסיסית הנובעת מהם תוסר ולקיים הגרלה חדשה.

 

נא ראה מכתבינו זה כמכתב מיצוי הליכים לפני פנייה לערכאות משפטיות. 

שתפו
Please reload