להגן על זכויות החייבים בהוצאה לפועל

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

להגן על זכויות החייבים בהוצאה לפועל

29/01/2018

עמותת "ידיד" לועדת החוקה: לא למכור דירות של חייבים מעוטי הכנסה ולהעניק הפטר מחובות למקבלי קצבאות קיום של הביטוח הלאומי

 

"אנו מציעים לקבוע כי בעלות על נכס שהוא בית מגוריו של החייב, בן/ת זוגו ובני משפחתו המתגוררים עמו – אינה שוללת מתן הפטר על ידי רשם ההוצאה לפועל וכן אנו מבקשים להוסיף להצעת החוק סעיף הקובע כי מקבלי קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי יקבלו הפטר לאלתר. כידוע, קצבאות הקיום אינן מספיקות כשלעצמן להוצאות מחיה ריאליות.", כך נכתב בחוות דעת שהוגשה על ידי עמותת "ידיד" לועדת החוקה של הכנסת לקראת דיון שיתקיים הבוקר בהצעת חוק של ח"כ מירב מיכאלי – הפטר לחייב מוגבל באמצעים

 

בחוות הדעת שנכתבה על ידי עו"ד זהבית קורבר, מהמחלקה המשפטית של "ידיד" ורן מלמד, סמנכ"ל מדיניות חברתית בארגון נכתב עוד כי "למרות שאנו תומכים ומברכים על התיקון שמטרתו הסרת חסמים שמונעים כיום מחייבים מוגבלים באמצעים להגיש בקשה למתן הפטר, אנו סבורים כי מדובר בשינוי חלקי שאין בו כדי לפתור את הבעיות הקיימות בהוראת השעה כיום ולהסיר את החסמים שמונעים פנייה להליך. לטעמנו, על מנת שהוראת השעה תגשים את התכלית החשובה והיפה שעומדת בבסיסה, יש  לקבוע כי בעלות על נכס שהוא בית מגוריו של החייב, בן/ת זוגו ובני משפחתו המתגוררים עמו – אינה שוללת מתן הפטר על ידי רשם ההוצאה לפועל."

 

"מניסיוננו" נאמר בחוות הדעת, "כאשר מדובר בחייבים מוגבלים באמצעים, ברוב המוחלט של המקרים אין תועלת כלכלית במימוש דירת המגורים של החייב ומשפחתו. יתרה מכך, מימוש דירת המגורים לצורך תשלום חובות, אף יחריף את מצבו הכלכלי של החייב ויפגע באופן קיצוני בזכויות החייב ומשפחתו ובאפשרותם לשיקום כלכלי, בניגוד מוחלט לתכלית החוק. במקרים רבים חייבים לא פונים להליך ההפטר בגלל שהם חוששים לקורת הגג הצנועה שלהם. הותרת סוגיה זו לשיקול דעת רחב של רשם ההוצאה לפועל, לא אפקטיבית בשל העדר יציבות וודאיות שלעצמם מונעים מחייבים מוגבלים באמצעים לפנות להליך.

 

עוד מציעים ב"ידיד" כי מקבלי קצבאות קיום מהמוסד לביטוח לאומי יקבלו הפטר לאלתר. כידוע, קצבאות הקיום אינן מספיקות כשלעצמן להוצאות מחיה ריאליות. וכן מוצע להפחית את התנאי להימצאות חייב מוגבל באמצעים לשנתיים. זאת, בייחוד מקום בו נקבע צו תשלומים נמוך במיוחד בשל מצב כלכלי קשה.

יצוין, כי ככל שהתנאי להימצאות בסטטוס של מוגבל באמצעים יהיה קצר מתוקף הוראת השעה, יהיה בכך כדי לעודד ולתמרץ חייבים להתחיל לטפל בחובותיהם. זאת, בייחוד לגבי חייבים חדלי פירעון, שעד כה לא ראו כל תקווה או אפשרות להתמודד עם החובות שהולכים ותופחים.

 

ב"ידיד" מסיימים את חוות הדעת ואומרים כי "נוכח העובדה שמרבית החייבים בהוצאה לפועל אינם מיוצגים על ידי עורך דין, מוצע לאפשר ייצוג על ידי הלשכה לסיוע משפטי בהליכי הפטר ללא מבחן כלכלי, וכן להוסיף הוראה בדבר יידוע חייבים אודות הזכות לקבלת ייצוג בחינם כאמור.

 

לצפיה בחוות הדעת המלאה

שתפו
Please reload