בשורה גדולה לאמהות החד הוריות (הורות עצמאיות). הכנסת אישרה את הרחבת חוק מס הכנסה שלילי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

בשורה גדולה לאמהות החד הוריות (הורות עצמאיות). הכנסת אישרה את הרחבת חוק מס הכנסה שלילי

15/02/2017

לקראת יום האישה שיחול מחר אישרה היום ועדת הכספים של הכנסת את התיקונים בחוק מס מענק עבודה (לשעבר מס הכנסה שלילי) ולפיו אמהות עובדות יוכלו לקבל את מענק העבודה עד לתקרת שכר של כ- 9,500 ש"ח לחודש. מדובר במהלך שהחלו עמותת "ידיד" וארגון הקול הנשי עוד בממשלה הקודמת ושסוף סוף הגיע לסיומו המוצלח. החוק החדש יכנס לתוקף בינואר 2017 כלפי ההכנסות בשנת 2016. הרחבת החוק כוללת תוספת תקציבית של כ- 130 מליון ש"ח.

בעמותת "ידיד, גאים להיות חלק מרכזי בהעברת החוק ומבטיחים להמשיך במאבק לתיקון חוק המזונות והגדלת סכומי הסיוע בשכר דירה ומודים לשר האוצר משה כחלון, למנהל רשות המיסים, משה אשר, וליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וכן לחברי הכנסת יאיר לפיד, מיקי לוי ומאיר כהן.

עיקרי השינויים שאושרו:
• הורה במשפחה חד הורית – הואיל ולמשפחות חד הוריות יש קשיים כלכליים המתבטאים בתחולת עוני גבוהה ביחס למשפחה עם שני מפרנסים, הנובעים בין היתר מעבודתם במשרה חלקית בשל הצורך לטפל בילדים, הוצע במסגרת ההקלות שגובשו עם עמותת "ידיד", להרחיב את טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק ובכך לאפשר להם להיות זכאים למענק. השינויים יחולו לגבי כ-35,000 הורים במשפחות חד הוריות, גבר או אישה, שהילדים נמצאים בחזקתם.


• לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו עד שני ילדים, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270 - 9,420 ₪, (במקום 2,060 – 6,220 ₪ ).


• לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270 – 11,500 ₪, (במקום 2,060 – 6,820 ₪).
להלן מספר דוגמאות של סך המענק החודשי, לפני התיקון המוצע ולאחריו: (סכום המענק הגבוה ביותר ניתן במרכז טווח ההכנסה, במטרה לעודד השתלבות במעגל העבודה ולסייע לבעלי רמות שכר נמוכות)
הכנסה הורה יחיד עם ילד אחד או שניים הורה יחיד עם שלושה ילדים ומעלה.


• בעלי מוגבלות – הוצע לתקן בחקיקה עיוות בחוק ביחס לעובדים בעלי מוגבלות, שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום ", כך שיהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים ולא מלאו להם 55 שנים בשנת המס. העובדים בעלי המוגבלות יוכלו ליהנות מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה.


• עצמאים – צפויים לקבל את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב כיום, לפיו עצמאים מקבלים את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית, מועברת יתרת המענק שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 25%. ברשות המסים מעריכים כי השינוי של אופן התשלום לעצמאים מזיכוי ממס כיום להעברה ישירה כמוצע, צפוי להגדיל את אחוזי המימוש למענק עבודה בקרב עצמאים בכ-20,000 עצמאים חדשים. ועדת הכספים אישרה את הצעתו של ח"כ רועי פולקמן, לפיה התשלומים לעצמאים עבור השנים 2012 – 2015 הנובעים מהמצב החוקי הקודם, יוקדמו לינואר 2017, במקום המועד שנקבע בהצעת החוק המקורית ב-15 יולי 2017.


לטובת כלל הזכאים למענק מוצעים, בין היתר, שתי הקלות: האחת – מענק עבודה בסכום הנמוך מ-800 ₪ ישולם בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה כמו היום. בנוסף יקוצרו המועדים לקבלת תשלומי מענק עבודה.

 

 

שתפו
Please reload