מעבירים את עודפי תקציב 2017 לשנת 2018

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מעבירים את עודפי תקציב 2017 לשנת 2018

11/12/2017

עמותת "ידיד" קוראת לועדת הכספים של הכנסת להשאיר את עודפי תקציב 2017 לשימוש המשרדים החברתיים בשנת 2018

"מהנסיון שצברנו והבדיקות שביצענו בחודשים האחרונים אנו סבורים כי במקרים לא מעטים העובדה כי תקציבי המשרדים אינם מנוצלים כראוי אינה נובעת מחוסר הרצון או היכולת אלא בעיקר בשל חסמים בירוקרטיים שונים המונעים ביצוע ההוצאה כנדרש. במקרים רבים מדובר בנוהלי חוק חובת המכרזים, בחוסר עדכון והפעלת תבחינים של תמיכות ופעולות שונות או אפילו בעיצומים ופעולות הננקטות על ידי עובדי הממשלה אשר גורמים לעיכוב בחתימה על הסכמים וחוזים וכן בביצוע בפועל של פרוייקטים ופעולות אשר כתוצאה מכך התקציב שהוקצה לשם כך אינו מנוצל", כך כתב היום סמנכ"ל עמותת "ידיד", רן מלמד ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני וחברי הועדה. 

   

במכתבו לחברי הכנסת כתב סמנכ"ל "ידיד" כי "אני פונה אליכם היום לאחר שהתברר, מפרסומים שונים כי חלק גדול ממשרדי הממשלה לא הצליחו לנצל חלק משמעותי מתקציב משרדיהם עד ליום זה, זמן קצר לפני שנת התקציב, בבקשה כי תפעלו להעביר בהוראת שעה או אפילו בחקיקה ראשית נוהל המחייב כי תקציבי המשרדים החברתיים שלא נוצלו עד סוף השנה – משרדי הרווחה והעבודה, החינוך, הבריאות, הקליטה, נגב גליל ופריפריה ושוויון מגדרי – לא יוחזרו למשרד האוצר והם ישארו בקופות המשרדים על מנת שאלו יוכלו להשתמש בהם, לאותן מטרות להן תוקצבו מראש, גם בשנת התקציב 2018 וכך גם לגבי עודפי תקציבים בשנים הבאות."

 

"החשש הגדול שלנו", כתב סמנכ"ל "ידיד" "הוא מהשיח הנוצר כתוצאה מכך בין משרד האוצר למשרדים השונים ולפיו "אם התקציב לא נוצל עד תום ככל הנראה שאין בו צורך ממשי", דבר זה ראינו בעבר בהקצאות לתקציבים שיועדו לאוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות רבות (אוכלוסיות מוחלשות).

 

לאור אלה אנחנו מבקשים מכם לעשות מעשה ולמנוע את חזרת הכספים הלא מנוצלים למשרד האוצר ולאפשר למשרדים להשתמש בהם בשנת התקציב הבאה ואף בזו הבאה אחריה תוך הגברת הפיקוח על השימוש הנכון שחייבים לעשות בהם."

 

מלמד סיים את מכתבו וכתב כי "לפני מספר שנים כתבנו את הצעת חוק "דודי השמש בדיור הציבורי", המטילה על ממשלת ישראל את החובה להתקין דודי שמש בדירות הדיור הציבורי. המטרה בחוק היתה להפחית לדיירים הסובלים מהכנסה נמוכה את חשבונות החשמל שלהם וזאת על ידי מעבר לחימום בחום השמש. החוק מהווה הצלחה גדולה אך כבר בתחילתו לאחר שגילינו שבשל התנהלות לא נאותה של הממשלה לא נוצל חלק משמעותי מהתקציב השנתי שהוקדש לכך והכסף כמעט וירד לטמיון.

הצלחנו אז לתקן את המצב ולקבוע כי עודפי תקציב שלא נוצלו בשנת תקציב אחת יועברו לשנת התקציב הבאה ויתווספו לתקציב השנתי החדש כדי להמשיך ולמלא אחרי מטרות החוק והוראותיו. התוצאה – יותר מ- 40 אלף דודי שמש הותקנו עד היום והחסכון הממוצע בחשבון החשמל לצרכנים עומד על כ- 300 ש"ח לחודש.

 

לצפייה במסמך לחברי הכנסת לחצו כאן

 

שתפו
Please reload