עמדת “ידיד“ לועדת החקירה לנושא אשראי לטייקונים

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

עמדת "ידיד" לועדת החקירה לנושא אשראי לטייקונים

10/03/2018

בישיבת הועדה תציג "ידיד" את עמדתה בנושא תפקידיה של ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא מתן אשראי והסדרי חוב ע"י הבנקים.

במסגרת נייר העמדה קובעת "ידיד" כי "אנו סבורים כי ועדת החקירה הפרלמנטרית חייבת לדון בנושאים השונים בשני היבטים מרכזיים הנוגעים לפעילות הבנקים בעבר מחד ולפעילותם כיום כמו גם תוכניות העבודה העתידיות שלהם.

 

בהקשר זה חשוב מאד להדגיש כי לאור הרפורמה הרחבה בשוק האשראי אנו חושבים כי חובה על ועדת החקירה לבחון גם את הנוהלים וההתנהלויות הצפויות של שאר השחקנים בשוק האשראי החדש ובכלל זה חברות כרטיסי האשראי, חברות המימון החוץ בנקאיות, חברות הביטוח ובתי ההשקעות וכד'.

 

אנו סבורים כי בין השאלות המרכזיות הנוגעות להתנהלות הבנקים בעבר יש לבחון את:

 • דרכי קבלת ההחלטות בעבר, האם הן שונו ומהם נוהלי העבודה כיום.

 • מה היו ההבדלים בין נוהלי מתן אשראי והסדרי חוב למשקי בית ועסקים קטנים לבין עסקים גדולים או לווים גדולים אחרים

 • בחינת דרכי קבלת ההחלטות בהקצאת אשראי וכן בנוהלי העבודה לאישור הסדרי חוב תוך הצגה מפורטת של הנוהלים מול הביצוע בפועל וזאת על מנת למצוא, אם אכן היו קיימים, כשלים בנוהלים אלה בעבר וכיצד הם שונו נכון להיום.

 • תפקידם של שחקנים נוספים בשוק האשראי והסדרי החוב ובכלל זה – עורכי דין, כונסי נכסים, רואי חשבון מלווים, מתווכים פיננסיים, מערכות האכיפה והגבייה, מערכת חדלות פרעון ושיקום כלכלי, ארגוני חברה אזרחית העוסקים בתחום הליווי והשיקום הכלכלי של אוכלוסיות מעוטות הכנסה והזדמנויות. אנו סבורים כי בהקשר זה ידרשו גם שינויי חקיקה מתאימים.

 • הצורך בהקמת גוף מפקח צרכני אשר אמון אך ורק על שמירת זכויותיו של הצרכן הקטן – משק הבית או העסק הקטן

התפקיד החשוב ביותר של ועדת החקירה הפרלמנטרית לטעמנו הוא בבחינת ההווה והצפי לעתיד וזאת על מנת למנוע את הצורך בועדת חקירה פרלמנטרית נוספת בעוד שנים מספר.

כאמור, אנו סבורים כי מגוון הנושאים שיש לבדוק לגבי ההווה והעתיד חייבים לכלול לא רק את הבנקים המסחריים אלא את כלל השחקנים בשוק האשראי וזאת לאור שינויי החקיקה והעדכונים הרבים שחלו כתוצאה ממדיניות שר האוצר ובכלל זה את חברות כרטיסי האשראי, חברות הביטוח ובתי ההשקעות, חברות המימון החוץ בנקאיות וכל מי שפועל על פי סדרת החוקים החדשה בנושא מתן אשראי.

 

חשוב להדגיש כי לדעתינו יש סתירות מובנות בין חלק מהחוקים ואנו מציעים לחברי הועדה לבחון גם נושא זה של התנגשות בין החוקים הבאים:

 • חוק נתוני אשראי

 • חוק הגברת התחרות בין הבנקים (חוק שטרום)

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

 • חוק הבנקאות, שירות ללקוח ונוהלי הפיקוח של בנק ישראל

 • חוק אשראי הוגן

 • חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי

 • חוק הצרכנות בכל הנוגע להיבטים הנוגעים לפרסום ושיווק מתן אשראי והלוואות

לקריאת המסמך המלא לחצו כאן

 

שתפו
Please reload