“המשפטון“ אפריל 2018

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

"המשפטון" אפריל 2018

30/04/2018

 

"המשפטון", עדכון חודשי בענייני משפט חברתי וקהילתי, המחלקה המשפטית, עמותת "ידיד"

 

שלום וברוכים הבאים למשפטון אפריל 2018!  מה בתפריט?

  • חדשות משפטיות, טיפים משפטיים ואחרים בתחומי הטיפול של העמותה (לשמור וליידע את המתנדבים...)

  • עדכונים על תיקים בטיפולנו – דוגמאות לתיקים שמטופלים על ידי המחלקה המשפטית, כדי שתוכלו התעדכן לגבי סוגיות עקרוניות שאנחנו מנסות לקדם וכדי שתוכלו להעביר אלינו פונים עם מקרים דומים.

שלכם באהבה, 

המחלקה המשפטית

 

 

חדשות וטיפים משפטיים שימושיים 

 

 

הוארך תוקף רכישת הדירות בדיור הציבורי 

חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), שנכנס לתוקף בשנת 2013 (בפועל רק בשנת 2014) מאפשר לדיירים שמתגוררים לפחות 5 שנים בדיור ציבורי, לרכוש את הדירות שהם מתגוררים בהם במחיר מסובסד. החוק נחקק כהוראת שעה לתקופה של חמש שנים. לאחרונה, אחרי הקפאה קצרה של רכישת הדירות, החוק תוקן והוארך לתקופה של חמש שנים נוספות עד 2023, ללא הפסקה. המשמעות – אפשר להגיש בקשות לרכישה וממשיכים למכור דירות ציבוריות בהתאם לחוק .

 

 

פסיקה חדשה של בג"צ: אסור לרשויות מקומיות להשתמש בחברות גבייה פרטיות

כולנו מכירות את פקודת המיסים גבייה, שמעניקה לעיריות, למד"א לתאגידי המים ולביטוח הלאומי סמכויות גבייה דרקוניות ביותר. הפקודה הזאת מאפשרת לאותם הגופים לנקוט הליכי גבייה (עיקולים למיניהם) בלי התראות כמעט, ואין שום שופט או מישהו חיצוני שיבדוק את טענות החייב, ישמור על זכויותיו וירסן את הכוח העצום שיש לרשויות. כולנו גם מכירות היטב את חברות הגבייה שגוזרות שכר טרחה מהכסף שהן גובות מהפונים, ומקשות מאוד על הטיפול ועל היכולת להגיע להסדרים (לכולנו יש סיפורים מרתיחים על התנהלות מול נציגי החברות האלה...). 

 

 

על שולחן הכנסת מונחות היום מספר  הצעות חוק המבקשות לבטל לגמרי את פקודת המסים הגבייה, וכן הצעה להסמיך את המרכז לגביית קנסות לגבות חובות לרשויות מקומויות, אך הרשויות ומרכז השלטון המקומי מפעילים לחץ רב והחקיקה אינה מתקדמת למרות קואליציה גדולה של חברי כנסת וכן ארגונים חברתיים. בינתיים, בדיון שהתקיים לאחרונה, קבע בג"ץ שאסור לרשויות מקומיות להשתמש בחברות גבייה פרטיות, מבלי שהדבר יוסדר בחוק. בית המשפט ציין שפעולות גבייה כרוכות בשיקול דעת שלטוני, וכי לא מדובר בדבר טכני או טרוויאלי. עוד ציין, כי לא ניתן מענה לחשש מקיומו של ניגוד עניינים הנובע מהקשר בין שכר הטרחה לגובה הסכומים שנגבו. פסק הדין יכנס לתוקף עוד שנה, כדי לאפשר למדינה לקדם הליך חקיקה בעניין הזה (בג"ץ 4113/13 לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים נ' שר הפנים ואח' ). 

 

פסיקה חדשה של בית המשפט העליון: זכויות דיירי הדיור הציבורי בפינוי בינוי

חברת חלמיש סרבה לתת לדיירת ותיקה בדיור הציבורי לחזור לדירה לאחר פינוי בינוי, בטענה שהפרה חוזה. בית המשפט קבע שאמנם היא אינה זכאית לרכוש את הדירה, אך היא זכאית לפיתרון חלופי לדירה בה התגוררה. פסק הדין (עע"מ 2414/17 קלדרון נ' חלמיש ) סוקר את האפשרויות שיש לדיירי דיור ציבורי כאשר מתקיים הליך פינוי בינוי, והוא כולל התבטאויות המחזקות את זכויות דיירי דיור ציבורי בפינוי בינוי, וכן התייחסות לגבי פינוי מדיור ציבורי בשל חובות:

 

1.       בית המשפט ביקר את חלמיש שניצלה את העובדה שהדיירת עברה לדירה חלופית שסיפק היזם על מנת לפנות אותה, וציין כי הליכי פינוי בינוי נועדו לאפשר שיקום שכונות ותיקות ולספק פתרונות דיור ולא להשגת מטרות "חיצוניות" נוספות, כגון פינוי דיירים בדיור הציבורי שמצויים במחלוקת עם החברה המשכנת.

 

2.       לגבי פינוי מדיור ציבורי בשל חובות, בית המשפט ציין, כי אי תשלום שכר דירה אינו מוביל באופן "אוטומטי" לתביעה לפינוי מדיור ציבורי. במיוחד צריך לשקול זאת כאשר מדובר מדובר בפינוי כנגד מי שמלכתחילה הוכר כנזקק שנדרש לסיוע בדיור וכאשר אי התשלום נובע ממצוקה קשה של המשפחה.

 

באופן כללי - בית המשפט עמד על התכלית הסוציאלית של הדיור הציבורי וציין כי הוא אחד הביטויים המובהקים של ההגנה על הזכות החוקתית לקיום מינימלי בכבוד. בית המשפט מתייחס גם לטיעון הידוע של משרד השיכון בדבר "מחסור בדירות", וקובע שעצם קיומו של המחסור אינו מהווה עילה לפינוי מדיור ציבורי. 

 

על איזה עתירות / תיקים אנחנו עובדות עכשיו?

 

דיסריגרד (קיזוז) תשלום מזונות ילדים בביטוח הלאומי

 

עמותת ידיד צורפה כ"ידידת בית משפט" לתביעה של אם עצמאית נגד המוסד לביטוח לאומי ששלל את זכותה לקבל קצבת מזונות בשל הכנסותיה מעבודה (התובעת מיוצגת על ידי הסיוע המשפטי). התביעה עוסקת בסוגיה עקרונית של קיזוז הכנסה מעבודה מגובה קצבת המזונות ושלילה מוחלטת של הקצבה ממי שהכנסתה עולה על הרף שנקבע (כ- 7,800 למי שיש לה  2 ילדים ויותר). בבקשת ההצטרפות טענו שהמצב היום, עומד בניגוד לתכלית קצבת המזונות, פוגע בזכויות האם והילדים למחיה בכבוד מעבר לנדרש ואף מהווה תמריץ שלילי לצאת לעבודה.

 

ביום 8.4.18 התקיים דיון בתביעה. הביטוח הלאומי והיועץ המשפט לממשלה התנגדו לשינוי של המצב הקיים מתוך תפיסה שקצבת מזונות זהה לקצבת הבטחת הכנסה, ובשל שיקולים כלכליים. אנחנו טענו שיש הבדל עצום בין שתי הקצבאות, כאשר מדובר במזונות שנפסקו על ידי בית משפט לטובת הילדים וכאשר הביטוח הלאומי גובה את המזונות שהוא משלם מהאבא של הילדים (כך שלמעשה, מדובר במימון ביניים, בשונה מהבטחת הכנסה). בעקבות הדיון, הוחלט לאחד את התיק הזה עם תיקים נוספים בהם עולה שאלה משפטית זהה. התיק עדיין תלוי ועומד ואנחנו נמשיך ונעדכן בהתפתחויות. 

 

הגדרת חסר דירה בנוהלי משרד הבינוי והשיכון

 

לפני חג הפסח הגשנו עתירה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בשם הורים לחמישה ילדים שמשרד הבינוי והשיכון דחה את בקשתם לסיוע בדיור (דיור ציבורי או סיוע בשכר דירה) בטענה שאינם עומדים בתנאי סף של "חסר דירה". זאת, למרות שהם מתקיימים מקצבת נכות בלבד ולמרות שעומד נגדם צו פינוי מהדירה בה הם מתגוררים בגלל שלא הצליחו לעמוד בתשלומי השכירות.

 

כידוע, על מנת לקבל סיוע בדיור צריך לעמוד בתנאי סף של "חסר דירה" שזה אומר שלא הייתה דירה או חלק מדירה בעשור האחרון. העותרים מכרו דירת מגורים לפני שבע שנים כדי לכסות חובות והאם ירשה חמישית מדירת הוריה שנפטרו, ולכן אינם זכאים כלל לסיוע. אלא שהתמורה שהמשפחה קיבלה מהדירה, שימשה לכיסוי משכנתא וחובות, ולאם אין שום אפשרות להפיק הכנסה מהירושה מאחר שמדובר בדירה קטנה בה מתגוררים שני אחיה המוכרים כנכים 100%.

 

בעתירה דרשנו לקבוע כי העותרים זכאים לסיוע דחוף ממשרד הבינוי והשיכון. כסעד כללי ביקשנו לתקן את הנוהלים בעניין הגדרת "חסר דירה". בהקשר זה, טענו שההגדרה של "חסר דירה" בלתי סבירה והיא אינה משקפת את המצב הכלכלי או רמת ההזיקקות בפועל. זאת, בייחוד לאור הגדרת "חסר דירה" במחיר למשתכן, שם "חסר דירה" הוא מי שלא היתה בבעלותו דירה במשך שש שנים כאשר פחות מ- 1/3 מדירה לא נחשב. העתירה נקבעה לדיון במאי, נעדכן בהתפתחויות במשפטון הבא.

 

זכאות לסיוע בדיור ליחידים מתחת לגיל 55 שמקבלים הבטחת הכנסה

בעיה נוספת הקיימת בנוהלי משרד הבינוי והשיכון שכבר כתבנו לכם עליה היא זו של יחידים מתחת לגיל 55 המקבלים הבטחת הכנסה, אך אינם זכאים לשום סיוע בדיור (אלא אם הם נכנסים לאחת הקטגוריות של החריגים שהן מצומצמות מאוד). מה שמשאיר את אותם אנשים להתקיים ולשכור דירה בשוק החופשי מהבטחת הכנסה בסך 1,600 ₪ בלבד נטו.

 

פנינו בשם פונה מאשדוד בת 47 שזה בדיוק המצב שלה, לוועדת חריגים של משרד הבינוי והשיכון. הסברנו את הנסיבות הקשות והבלתי אפשריות שבהן היא נמצאת, וטענו שכל החלטה שמותירה אותה בלי כל סיוע לדיור מהמדינה היא בלתי סבירה באופן קיצוני ופוגעת בזכות שלה לקיום בכבוד. לשמחתנו, הבקשה אושרה והפונה תקבל סיוע בשכר דירה.

 

חשוב להגיד שהסיוע שמקבלים יחידים הוא נמוך מאוד, כ- 600 ₪, בייחוד ביחס לשכירות בשוק החופשי. האגודה לזכויות האזרח הגישה עתירה בעניין הזה, בדרישה לעדכן את גובה הסיוע ליחידים שמקבלים הבטחת הכנסה (עת"מ 30187-01-18 א.י נ' משרד הבינוי והשיכון ), ואנו עוקבות אחר החלטה בעניין זה.

 

ביטול חוב ארנונה

עיריית בת ים הפעילה הליכי גבייה מנהלית (פקודת המסים גבייה) נגד אישה, בשל חוב ארנונה בסך כ- 40,000 ₪ של בעלה לשעבר שנהג כלפיה באלימות. זאת, למרות שהחוב בכלל נוצר אחרי שהם התגרשו והיא עזבה את הדירה ועברה לעיר אחרת. מדוע פעלה כך העירייה? כי היא פשוט ניצלה בצורה צינית את הוראות החוק, וזאת כיון שהאישה לא הודיעה על כך שאינה  מחזיקה עוד בנכס.

 

הפונה בקושי מבינה עברית ומתמודדת עם מצב רפואי ונפשי מורכב מאוד. בתה של הפונה המסייעת לה למרות קשיים כלכליים מהם היא סובלת בעצמה,  הגיעה למרכז הזכויות באשדוד, אחרי שבעקבות הלחץ והאיומים של פקידת הגבייה, עשתה הוראת קבע לעירייה.  

 

פנינו לעירייה בדרישה דחופה למחיקת חוב ארנונה. בתמצית, טענו, כי יש התיישנות על החוב ובכלל שאין הצדקה לגביית החוב מהפונה שבכלל לא גרה בנכס, קל וחומר כאשר היא עזבה בעקבות אלימות מצד הגרוש שנותר להתגורר בדירה. החודש, אחרי כמעט 3 שנים וכ- 20 מכתבים ופניות, סוף סוף קיבלנו אישור שהחליטו למחוק את החוב.

 

הטיפול במקרה הזה מלמד על תמונה מאוד מדאיגה בכל הקשור להתנהלות הרשויות המקומיות בנושא גביית חובות ארנונה. כמו שכתבנו לכם למעלה, בימים אלו אנו מרכזות מידע על מנת לנסות ולשנות את המצב הזה. נשמח מאוד לקבל מכם דוגמאות למקרים נוספים בטיפולכם.  

 

--------------------------

 

הכנסת חוזרת השבוע ואנחנו ממשיכות לסייע למחלקה למדיניות חברתית בכתיבה וקידום של חוקים חברתיים הבאים לסייע לפונים שלנו ולחברה הישראלית כולה. אם יש לכן רעיונות שילחו אלינו 

שיהיה רק טוב. 

 

המחלקה המשפטית

 

 

 

שתפו
Please reload