חשיפה של “ידיד“ יותר מ- 26 מליארד ש“ח של חובות לתאגידים הפיננסיים נרשמו בשבע השנים האחרונות

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

חשיפה של "ידיד" יותר מ- 26 מליארד ש"ח של חובות לתאגידים הפיננסיים נרשמו בשבע השנים האחרונות

16/06/2018

עמותת "ידיד": 590 אלף תיקי הוצאה לפועל נפתחו מאז שנת 2010 נגד לקוחות הבנקים, חברות הביטוח וחברות כרטיסי האשראי היקף החובות המצטבר 26 מליארד ש"ח, מתוכם נסגרו 321 אלף תיקים בהם שולמו לעורכי דין 628 מליון ש"ח מתוך שכ"ט נזקף של 2.6 מליארד ש"ח.

 

נחשפים נתוני החובות של הישראלים לגופים הפיננסיים. מנתוני תשובה לבקשת חופש מידע שהגישה עמותת "ידיד" בתחילת חודש מאי 2018 לרשות האכיפה והגבייה עולה כי במהלך השנים 2010-2018  נפתחו יותר מ- 590 אלף תיקי הוצאה לפועל על ידי חברות אשראי, חברות ביטוח ותאגידים בנקאים בהיקף חוב של יותר מ- 26 מיליארד ש"ח וזאת ללא ריבית והצמדות שנצברים על החובות מרגע פתיחת התיק.  חשוב להדגיש כי החובות לבנקים כוללים גם חובות משכנתא ולא רק הלוואות רגילות.

עוד עולה מהנתונים כי שכ"ט שנזקף לזכות עורכי הדין בפתיחת התיק עומד על כ- 2.6 מליארד ש"ח. בפועל שולמו  עד כה 628 מליון ש"ח (התיקים שנסגרו)

 

בעמותת "ידיד" מספרים כי בעקבות הנתונים התגלה כשל חמור ברשות האכיפה והגבייה אשר אינה מסוגלת לרכז נתונים על תיקים שנפתחו על ידי חברות מימון חוץ בנקאיות אשר מספרן הולך וגדל בעקבות הרפורמה בשוק האשראי והבנקאות. "ככל שגופים אלה נותנים יותר ויותר הלוואות למשקי בית גדל גם מספר התיקים שהם פותחים בהוצאה לפועל במקרים של אי תשלום ההלוואות בזמן. דבר זה מחייב את רשות האכיפה והגבייה לפעול כדי שניתן יהיה לאסוף נתונים על חברות אלו", אומרים בעמותת "ידיד". "הצעתינו היא כי רשות האכיפה והגבייה תקבל מרשות הביטוח ושוק ההון את הפרטים המלאים של כל הגופים המפוקחים והמאושרים על ידה למתן הלוואות.

 

 

מהנתונים שנחשפים בהמשך לבקשת עמותת "ידיד" עולה עוד כי מסך 590 אלף הההתיקים שנפתחו נסגרו עד היום כ- 322 אלף תיקים אשר עבורם שולם סכום כולל של קצת יותר מ- 11 מליארד ש"ח ואשר חלקם של עורכי הדין בתיקים אלה בשכר הטרחה הבסיסי (שכ"ט א') עומד על כ- 792 מליון ש"ח.

 

עוד עולה מהנתונים שנמסרו לעמותת "ידיד" כי מספר כלל התיקים אשר נפתחו בהוצאה לפועל בין השנים 2015-2018 עומד על 912.5 אלף תיקים אשר סכום החוב בפתיחה שלהם עומד על כ- 25 מליארד ש"ח (לא כולל תיקי מזונות) וכי מתוך כמות זו של תיקים עמדה הגבייה הישירה (תשלומים שבוצעו על ידי החייבים ישירות להוצאה לפועל ולא דרך עורכי דין על סכום של כ-1.5 מליארד ש"ח, הגבייה העקיפה עומדת על סה"כ של כ- 7 מיליארד ש"ח ואילו כלל הגבייה עומדת על כ- 8.5 מליארד ש"ח.

 

בעמותת "ידיד" אומרים כי "מדובר במספרים מפחידים של חובות המשוייכים ברובם המכריע לאוכלוסיות מוחלשות ובלתי מיוצגות העומדות מול תאגידים וחברות המפעילות צבא של עורכי דין המדרדר חלק בלתי מבוטל מהחייבים לחיים של עוני ומחסור." עוד אומרים ב"ידיד" כי "העובדה כי המספרים שהוצגו, על ידי רשות האכיפה והגבייה בתשובתה, אינם כוללים את הריביות וההצמדות שידוע שהן מכפילות ואף משלשות  ולכן החובות אותם נדרשים משקי הבית לשלם גבוהים פי כמה".

 

"אנחנו רואים", אומרים ב"ידיד" כי "אזהרותינו מלפני שנה ויותר בדבר גידול ממשי בחובות של משקי בית אשר לא עומדים בדחיפת האשראי המסיבית על ידי כלל הגורמים הפיננסיים במשק נראית עתה כמציאות. מזה מספר שנים אנחנו טוענים כי הרפורמה בשוק האשראי תביא לכך שיותר משקי בית יקבלו הלוואות בריבית גבוהה ומשלא יוכלו לעמוד בהחזרים יפתחו נגדם תיקים בהוצאה לפועל והתשלום הסופי על הלוואות אלה יהיה גבוה מאד כאשר השחקנים בשוק החדש שנפתח והכולל מלבד הבנקים את חברות הביטוח, חברות כרטיסי האשראי המופרטות וחברות המימון החוץ בנקאיות יקבלו בסופו של יום סכומי כסף גדולים הרבה יותר מאלו שהלוו וזאת בשל שיטת הריבית וההצמדה הנהוגים במערכת ההוצאה לפועל".

שתפו
Please reload