לא הכל אבוד. הסתבכתם עם חוב עירייה שהצטבר? יש דרכים לצמצם ואפילו למחוק אותו.

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

לא הכל אבוד. הסתבכתם עם חוב עירייה שהצטבר? יש דרכים לצמצם ואפילו למחוק אותו.

"מה שמגיע" הוא מדור חדש של דבר ראשון בשיתוף עמותת "ידיד" שעושה סדר בזכויות שלכם | והפעם: איך מגיעים להסדר פשרה עם הרשות המקומית בגין חובות ארנונה, מים ואפילו ביוב. https://www.davar1.co.il/145682/ 

 

אחד ממקורות ההכנסה העיקריים להכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות הוא מס הארנונה המוטל על המחזיקים בנכסים בתחומיהן. מדו"חות מבקר המדינה שעוסקים בגביית ארנונה, בשנת 2012 הטילו הרשויות המקומיות ארנונה בסך כולל של כ-26 מיליארד שקלים, כשלאחר הענקת הנחות ופטורים – הם היוו כ-71% מסך ההכנסות העצמיות המתוכננות לשנה זו. מדי שנה צוברים חלק מתושבי הרשויות המקומיות חובות בגין תשלומי מסים ואגרות שמסתכמים במיליארדי שקלים.

 

אז אלו חובות ניתן למחוק?

לפי נוהל מחיקת חובות שקבע משרד הפנים בשנת 2001 ונועד להסדיר הליכי מחיקת חובות לעירייה, ניתן להגיש בקשה למחיקת חובות ארנונה. ניתן גם למחוק חוב של אדם פרטי בגין ביוב, מים ועוד. בנוסף, ניתן למחוק חובות שונים כגון אגרות רישוי.

 

מה התנאים שקבע משרד הפנים למחיקת חובות?

לפי הנוהל, ניתן להגיש בקשה למחיקת חובות כאשר אין זכות על נכס מקרקעין או נכס אחר בעל ערך שמכירתו יכולה הייתה לפרוע את החוב, כשהחוב נוצר לפני מעלה משלוש שנים או לאחר שמוצו כל ההליכים שניתן היה לבצע נגד החייב לצורך גביית החוב.

יש לשים לב, שככל שמדובר בחובות ארנונה, ובחובות ארנונה בלבד, יכול להגיש את הבקשה גם מי שהיה זכאי להנחה בארנונה, אך ההנחה שלו לא נוצלה מסיבה חריגה. כמו כן, ניתן למחוק חובות ארנונה של חייבים שבמועד המחיקה נמצאו זכאים להנחה בארנונה, אף אם במועד היווצרות החוב לא התקיימו התנאים להנחה – זאת בהתאם לשיעור ההנחה שאותו קובעת הרשות המקומית (ושעשוי להשתנות עד לשיעור ההנחה הקבוע בחוק). יודגש, שמחיקת החוב מותנית בהסדרת תשלום יתרת חוב הארנונה של החייב.

 

כיצד מגישים בקשה למחיקת חובות?

בקשה למחיקת חוב ניתן להגיש על גבי טופס שיימסר לרשות המקומית. כשהבקשה מוגשת לעירייה היא דורשת אישור גם של משרד הפנים. יצוין, שעבור בקשות מסוימות למחיקת חובות ארנונה נדרשת גם המלצת ועדת ההנחות.

 

האם יש דרכים נוספות להתמודד עם החוב?

ניתן להגיע עם הרשות המקומית להסדר פשרה בקשר לחוב. את הפשרה תגיש הרשות לאישור משרד הפנים בהמלצת ועדת ההנחות.

 

לכן, אנחנו בעמותת "ידיד" ממליצות: אם יש לכם חוב ארנונה, בדקו אם אתם עומדים בתנאים להגיש בקשה למחיקת חובות. אם כן, תוכלו להגיש את הטופס לרשות המקומית או לעירייה בצירוף אישור משרד הפנים. מוצע גם לבדוק זכאות להנחה בארנונה כדי לקבל הפחתה של החוב. ככל שיש צורך בסיוע נוסף, אתם מוזמנים לפנות למרכזי ידיד שברחבי הארץ.

---------

הכותבות הינן עורכות דין במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד". לסיוע במיצוי זכויותיכם אתם מוזמנים להתקשר 1-700-500-313

 

 

 

שתפו
Please reload