חשוב שתבדקו!!! האם מגיע לכן מענק לימודים של הביטוח הלאומי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

חשוב שתבדקו!!! האם מגיע לכן מענק לימודים של הביטוח הלאומי

27/08/2018

מענק לימודים הוא מענק שנתי שמשלם המוסד לביטוח לאומי ואשר שנועד לסייע בתשלום הוצאות הלימודים של ילדים במשפחות עצמאיות (בין היתר). המענק מיועד לאמהות חד הוריות (הורות עצמאיות) שלהן ילדים במערכת החינוך (כיתות א-י"ב). למענק זכאים גם ילדים בתאים משפחתיים אחרים כפי שיפורט בהמשך.

 

המענק ניתן עבור כל אחד מהילדים הלומדים במערכת החינוך בכיתות א'-יב'. בחלק מהמקרים ניתן המענק אוטומטית (בעיקר למי שרשומה כמקבלת מזונות), אך ביתר המקרים יש להגיש תביעה כדי לקבל את המענק.

 

המענק אמור להיות מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים במהלך חודש אוגוסט, בסמוך לתחילת שנת הלימודים.

 

החל בשנת הלימודים תשע"ז, ובעקבות חוק שקידמה עמותת "ידיד" בעזרת ח"כ מירב בן ארי, הורחב גיל הילדים הזכאים למענק, והוא ישולם עבור כל ילד בגילאים 6 - 18. בשנת הלימודים תשע"ט ישולם המענק (באוגוסט 18) עבור ילדים שנולדו בתקופה מ -1.1.2001 עד31.12.2012 . סכום המענק - 1,006 ש"ח לכל ילד.

 

אלו המקרים בהם משולם המענק באופן אוטומטי: הזכאים בקבוצה זו אינם צריכים להגיש תביעה למענק, אם המענק לא הופקד בחשבונים עד 14 באוגוסט 2018 יש לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש בקשה לקבלת המענק.

  • הורה עצמאי/ת (רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה, שאין להם ידוע בציבור) - שימו לב, כדי לקבל את מענק הלימודים בפעם הראשונה, עליכם להגיש תביעה לביטוח הלאומי.)

  • מי שמקבל/ת קצבה להבטחת הכנסה בנפרד מבת/בן הזוג.

  • משפחה עם 4 ילדים ויותר, שבה אחד מההורים זכאי בחודש יולי 2018 או אוגוסט 2018  לאחת מהקצבאות האלה: הבטחת הכנסה, דמי מזונות, נכות כללית, אזרח ותיק או שאירים.

  • מי שבאחזקתו ילד שעלה לארץ ללא הוריו.

  • מי שבאחזקתו ילד שנתייתם משני הוריו.

  • מי שבאחזקתו ילד הזכאי לגמלה מיוחדת או ילד יתום, כמשמעותו בחוק הבטחת הכנסה.

ההורים הבאים צריכים להגיש תביעה בשביל לקבל את המענק:

  • הורה החי/ה בנפרד מבת/בן הזוג - בתנאי שהוא חי בנפרד מבת/בן הזוג שנתיים לפחות, ופתח/ה בהליך גירושין על פי דין ופועל/ת במסגרת הליך זה במשך שנתיים לפחות.

  • אישה עגונה - אישה נשואה, שזה שנתיים נעלמו עקבות בעלה, וכן אישה שבעלה נמצא בחוץ לארץ, שלא בהסכמתה, ואינו משלם לה דמי מזונות.

  • אישה השוהה במקלט לנשים מוכות.

  • עולה חדש/ה - הנמצאים בארץ יותר משנה ופחות משנתיים, ובת/בן הזוג לא עלתה/עלה לארץ ואינה/ו מתגורר/ת בה.

מי שלא קיבלה את מענק הלימודים באופן אוטומטי לחשבון הבנק שלה יכולה לבדוק את זכאותה ולהגיש בקשה באמצעות האתר של ביטוח לאומי בכתובת: 

 https://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/forms/children_forms/Pages/tviaLemaanakYeladimLegrush.aspx

 

לקבלת סיוע במימוש הזכאות אפשר להתקשר לקו החם של עמותת ידיד 1-700-500-313

שתפו
Please reload