מה שמגיע!! סוף לחוב בביטוח הלאומי

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מה שמגיע!! סוף לחוב בביטוח הלאומי

על הוועדה למחיקת חובות של הביטוח הלאומי כבר שמעתם?  מקבלי קצבאות רבים מגלים כי צברו חוב לביטוח הלאומי בשל תשלום יתר | במיוחד עבור מקרים אלה קיימת במוסד ועדה שבאפשרותה להוריד את החוב, לפרוס אותו ואפילו למחוק אותו | כל הפרטים - כאן בפנים בטור השבועי המשותף של עמותת "ידיד" ודבר ראשון. 

 

טלי, אמא לשלושה ילדים, עובדת במשרה חלקית ומקבלת קצבת השלמת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי. באחד מן הימים גילתה כי מקזזים לה 500 שקלים מדי חודש  מהקצבה. לאחר בירור העניין הסתבר שלטענת המוסד לביטוח לאומי יש לה חוב, וזו הסיבה לקיזוז. בירור קצר העלה כי כי המוסד לביטוח לאומי לא לקח בחשבון את השכר שהיא מקבלת במלואו, ומשכך שילם לה מעט יותר כסף ממה שהגיע לה. אלא שעכשיו לטלי, שגם ככה בקושי מצליחה לעמוד בהוצאות החודשיות, אין מאין להחזיר את הכסף. טלי לא ידעה כי במוסד לביטוח לאומי קיימת ועדה מיוחדת, הוועדה למחיקת חובות, שמאפשרת לפונים אליה להפחית את חובם, למחוק אותו או לשלם אותו במספר גדול של תשלומים.

 

מה אפשר לעשות? מהי הוועדה למחיקת חובות במוסד לביטוח לאומי? מתי ניתן לפנות אליה? ואילו טענות ניתן להעלות בפניה?

 
הוועדה למחיקת חובות

הוועדה למחיקת חובות במוסד לביטוח לאומי מוסמכת להורות על מחיקתחובות שנוצרו עקב תשלום יתר שקיבלו מבוטחים מהמוסד לביטוח לאומי. אופן עבודת הוועדה והקריטריונים למחיקה חלקית או מלאה של חובות מוסדרים בנוהל בחינת חובות שניתן לעיין בו באתר המוסד.

 
מהם הקריטריונים לבחינת החוב?

הוועדה דנה בבקשות של מי שנדרשים לשלם חובות בשל גמלה/קצבה  שקיבלו מהמוסד מהביטוח לאומי ביתר. במסגרתה על הוועדה להפעיל שיקול דעת פרטני בכל מקרה שהיא בוחנת על בסיס הנתונים והעובדות הרלוונטים לאותו מקרה. לפי נוהל הוועדה, בהפעלת שיקול הדעת שלה, על הוועדה להתייחס לארבעה פרמטרים עיקריים:

  • נסיבות היווצרות החוב – הוועדה בוחנת אם החוב נוצר בשל טעות של המוסד לביטוח לאומי או שהוא נוצר בשל התנהלות של המבוטח בחוסר תום לב (לדוגמה במקרה שבו מבוטח שמסר מידע לא נכון למוסד לביטוח לאומי).

  • הכנסות התא המשפחתי – הוועדה בוחנת את המצב הכלכלי של המבוטח והתלויים בו, והיא לוקחת בחשבון את הכנסות התא המשפחתי בהתחשב בהרכב המשפחתי ובמספר הילדים.

  • משך הזמן שבה שולמה הקצבה – הוועדה ם מתייחסת למשך הזמן בו שולמה הקצבה ביתר, כך שככל שהתקופה בה שולמה הקצבה ארוכה יותר, כך אחוזי אי-גביית החוב גבוהים יותר.

  • משך הזמן שחלף ללא טיפול בחוב – בנוסף לפרמטרים הקודמים, הוועדה מתחשבת גם בפרק הזמן שחלף מעת שנוצר החוב ועד להתחלת הליכי הגבייה על ידי המוסד לביטוח לאומי. ככל שהתקופה שבה לא נעשתה גבייה ארוכה יותר, כך אחוזי אי-גביית החוב גבוהים יותר

עמדתם באחד או יותר מהקריטריונים לבחינת החוב? כך תגישו את הבקשה!

פנייה לוועדה לבחינת חובות נעשית באמצעות טופס בקשה לבחינת חובותהנמצא באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. יש למלא את הטופס  ולצרף אליו אישורי הכנסות, תדפיס חשבון בנק  וכל מסמך אשר יש בו כדי להעיד על מצבכם (לדוגמה – דו"ח עו"ס או אישורים רפואיים). את הטופס על כל נספחיו יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתכם או באופן מקוון באתר המוסד.

 

מה הוועדה יכולה להחליט?

החלטת הוועדה יכולה להיות אחת מאלה: ביטול מלא או חלקי של החוב, פריסת החוב לתשלומים או דחיית הבקשה. שימו לב כי על החלטת הוועדה לבחינת חובות להיות מנומקת ומפורטת. עם זאת, בפועל, ברוב המקרים על אף שהפנייה מנומקת ועל אף נסיבות המקרה הפרטניות, תשובת הוועדה היא קצרה ולקונית. במקרה זה, אנו ממליצים לחזור ולדרוש מהוועדה לקבל את פרוטוקול הוועדה ואת נימוקי ההחלטה.

 
בקשתכם נדחתה?

ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה למחיקת חובות. את הערעור יש להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בתוך שנה מיום קבלת ההחלטה. חשוב לדעת – בנושאי הביטוח הלאומי, כולל החלטות הוועדה לבחינת חובות, ישנה אפשרות לקבל סיוע משפטי בחינם מהמדינה וזאת ללא קשר למבחן הכנסות.

 

שימו לב…

הוועדה לבחינת חובות עוסקת אך בחובות שנוצרו בשל תשלום גמלה ביתר. הוועדה אינה עוסקת בחובות שנוצרו בשל אי-תשלום דמי ביטוח. חובות שנוצרו בגין אי-תשלום דמי ביטוח לא ניתן למחוק, אך ניתן להגיש בקשה לביטול או להפחתת קנסות ותוספת הפרשי הצמדה וריבית וכן לבקש לפרוס את החוב.

וחשוב לדעת, המוסד לביטוח לאומי אינו רשאי לגבות חובות בגין דמי ביטוח שלא שולמו, אם חלפו 7 שנים מאז נוצר החוב והמוסד לא דרש זאת ממנו, קוראים לזה התיישנות.

-------------------------

עו"ד רבקה היינמן עובדת במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד".

לקבלת סיוע בפנייה לוועדה למחיקת חובות בביטוח הלאומי או בכל נושא אחר הנוגע לזכויותיכם הכלכליות אתם מוזמנים להתקשר לקו החם של עמותת "ידיד" 1-700-500-313 ואנחנו נשמח לסייע לכם.

שתפו
Please reload