מה שמגיע!!! תרגישו בבית

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מה שמגיע!!! תרגישו בבית

מתקשים לשלם שכר דירה? ייתכן שמגיע לכם סיוע מהמדינה. כ-170 אלף משפחות ויחידים מקבלים כיום סיוע בשכר דירה, המאפשר להם להגיע לקורת גג | מי זכאי, כמה מקבלים, ומה חשוב לדעת כשמגישים בקשה? כל מה שצריך לדעת במסגרת הטור המשותף לעמותת "ידיד" ודבר ראשון

 

הזכות לדיור, לקורת גג, היא זכות בסיסית שחובה על המדינה להבטיח לאזרחיה. בישראל קיימים שני מנגנוני סיוע עיקריים למי שלא יכול לאפשר לעצמו פתרון דיור נאות ­- דיור ציבורי וסיוע בשכר דירה. דיור ציבורי הוא דיור בבעלות המדינה אשר מושכר לזכאים במחיר מסובסד, ואילו סיוע בשכר דירה הוא סכום כסף שניתן לזכאים כדי לסייע להם לעמוד בתשלומי השכירות בשוק החופשי. כ- 170 אלף משפחות ויחידים מקבלים היום סיוע בשכר דירה, וזהו אחד ממנגנוני הסיוע הממשלתי הנפוצים ביותר.

 

כפי שכבר כתבנו בעבר, מלאי הדירות בדיור הציבורי הצטמצם מאוד לאורך השנים. משכך, הקריטריונים לקבלת דיור ציבורי מצומצמים מאוד ומותירים אוכלוסיות רבות שמצבן הכלכלי אינו מאפשר להן להעמיד לעצמן קורת גג, ללא פתרון דיור, למעט סיוע בשכר דירה. בטור זה נסקור בקצרה את מודל הסיוע בשכר דירה, אשר ניתן על ידי משרד הבינוי והשיכון.

 

מי זכאי לסיוע בשכר דירה?

המבקשים לקבל סיוע בשכר דירה צריכים לעמוד בשלושה תנאים מצטברים:

 

המבקש צריך להיות "חסר דירה" –היעדר בעלות על דירה או חלק מדירה בעשר שנים שלפני הגשת הבקשה לסיוע .

לדעת עמותת "ידיד" מדובר בתנאי לא שוויוני, בעיקר אם משווים אותו למשל להגדרת חסר דירה לצורך הגרלת דיור בתכנית "מחיר למשתכן", שם משך הזמן הנדרש הוא שש שנים בלבד. בנושא זה עתרה "ידיד" לבית המשפט ואנחנו עושים הכל כדי להקטין את התקופה המגדירה מיהו חסר דירה.

 

המבקש צריך להימנות על אחת מקבוצות מקבלי הסיוע הבאות:

  • מקבלי קצבת הבטחת או השלמת הכנסה – משפחה או יחיד מעל גיל 55.

  • נכים – יחיד או משפחה המתקיים מקצבת נכות ונקבע לו אי-כושר עבודה בשיעור של לפחות 75%.

  • משפחות שהכנסתן מעבודה נמוכה – צריך לעמוד בתנאי מיצוי כושר השתכרות, והכנסה שאינה עולה על הכנסה מזכה. כיום, סכום ההכנסה המזכה עומד על7,810 ₪.

  • אוכלוסיות ספציפיות נוספות, ביניהן: דרי רחוב, אסירים משוחררים ונשים מוכות.המבקש מתגורר באחד הישובים ברשימת יישובי שכר הדירה המפורסמת באתר משרד השיכון.

בעקבות עתירה של האגודה לזכויות האזרח לפני מספר שנים הורחבה מאד רשימת היישובים המאפשרים קבלת סיוע בשכר דירה, אך עדיין ישנם יישובים שבשל גודלם ומספר התושבים בהם, אין משרד השיכון והבינוי מאפשר קבלת סיוע בשכר דירה למתגוררים בהם,

 
לא עומדים בתנאים? יש גם ועדת חריגים

שימו לב – גם מי שאינו עומד בתנאים המפורטים לעיל יכול להגיש בקשה לקבלת סיוע, שתיבחן על ידי ועדות החריגים של משרד הבינוי והשיכון. הוועדה מאשרת סיוע למי שאינו עומד בתנאים, ולכן גם למי שאינו עונה לכל התנאים בנוהל, כדאי לנסות להגיש בקשה לקבלת סיוע.

 
מה גובה הסיוע?
  • סכומי הסיוע נעים בין 560 ל- 3,000 ₪ לחודש ואף יותר, והם נקבעים בהתאם לקטגוריות של זכאים (בהתחשב כאמור בגיל, מצב משפחתי, נכות ומבחני הכנסה) והם מפורסמים באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון. בנוסף, יש התייחסות לגודל היישוב והבחנה בין אזורי עדיפות לאומית (בדרך כלל אזורי הפריפריה) לאזור שאינו בעדיפות לאומית.

הקושי העיקרי הוא שאין מנגנון קבוע לעדכון גובה הסיוע, והוא לא מתעדכן בהתאמה למחירי השכירויות בשוק החופשי, אשר עולים באופן תדיר. משכך, הסיוע שניתן בפועל אינו מספיק לתשלום שכר הדירה בשוק החופשי, וברוב המקרים רחוק מכך. בכל מקרה, בהתאם לנוהל סיוע בשכר דירה של משרד הבינוי והשיכון, סכום הסיוע לא יעלה על 95% מגובה שכר הדירה שמשלם הזכאי.

 
מי זכאי לתוספת בסיוע בשכר דירה?

שימו לב! מי שנמנה על הקבוצות הבאות עשוי להיות זכאי לתוספת של 10% בגובה הסיוע בשכר דירה:

ניצולי שואה נזקקים (בהתאם להגדרה בחוק).

נכי המלחמה בנאצים.

קשישים שהוכרו כמנטרלי הכור בצ'רנוביל.

קשישים שהוכרו כוותיקי מלחמת העולם השנייה על ידי משרד הביטחון.

 

כיצד מגישים את הבקשה?

  • הגשת הבקשה מבוצעת באמצעות אחת מהחברות שנשכרו לשם כך על ידי משרד הבינוי והשיכון, ואת פרטיהן, כמו גם הסניפים ושעות קבלת הקהל, ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד. לטופס הבקשה יש לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים לרבות צילום ת.ז. וספח, אישורים על הכנסות, מצב משפחתי, תדפיס עו"ש וכל מסמך רלבנטי אחר שמעיד על המצב של המבקש או המבקשת (לדוגמא – מסמכים רפואיים ודו"ח סוציאלי). המתקשים בהכנת הבקשה מוזמנים למרכזי הזכויות של עמותת "ידיד", שם נסייע לכם בהכנה מלאה של הבקשה.

  • על פי הנוהל, אישור או דחיית הבקשה מתבצע בתוך 60 יום מהגשתה. חשוב להקפיד ולבקש העתק חתום מהבקשה שהוגשה, על מנת שניתן יהיה לעקוב אחריה עד למתן התשובה. במידה ובחברה מסרבים לתת לכם העתק חתום ומאושר על הגשת הבקשה, מומלץ להגיש תלונה רשמית לאגף אכלוס במשרד השיכון באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, וניתן כמובן גם להיעזר לצורך כך בעמותת "ידיד".

  • לאחר אישור הבקשה וכדי לקבל את כספי הסיוע יש להציג תעודת זכאות תקפה וחוזה שכירות תקף בחברה בה הגשתם אותה. במקרים מסוימים ניתן לקבל את הסיוע עד שלושה חודשים רטרואקטיבית. שימו לב – לא יינתן סיוע למתגורר בדירה בבעלות קרוב משפחה (בן/בת זוג לשעבר, ידוע בציבור, אם/אב, בן/בת, חתן/כלה, אח/אחות), אלא במקרים חריגים ובכפוף לאישור מראש.

איך מקבלים את הכסף?

כספי הסיוע מועברים לחשבון הבנק של הזכאי. יש אפשרות לבקש שכספי השכירות יועברו ישירות לחשבון הבנק של בעל הדירה. חלק מהזכאים לסיוע בשכר דירה נתקלים בקשיים למצוא דירה בשוק הפרטי, בשל חסמים שונים, ובעיקר בשל היעדר יכולת להציג פיקדונות וערבויות שדורשים בעלי דירות. האפשרות להתחייב שכספי הסיוע יועברו ישירות לבעל הדירה יכולה לסייע בהתמודדות עם חסם זה.

-------------------

עו"ד זהבית קורבר עובדת במחלקה המשפטית של עמותת "ידיד".

לקבלת עזרה במימוש הזכות לסיוע בשכר דירה, ובכל נושא אחר הנוגע לזכויותיכם החברתיות והכלכליות, הנכם מוזמנים להתקשר 1-700-500-313 ואנחנו נשמח לעמוד לצידכם.

 

שתפו
Please reload