כשלושים אחוזים מהחובות לרשות השידור הם בעצם שכר טרחת עורכידין

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

כשלושים אחוזים מהחובות לרשות השידור הם בעצם שכר טרחת עורכידין

23/12/2018

מתוך 145 מליון ₪ שחייבים ישראלים לרשות השידור לשעבר יותר מ-51 מליון ₪ הם שכר טירחת עורכי הדין מתוכם 44 מליון ₪ ל-6 עורכי דין, כך עולה מבדיקת עמותת "ידיד". עמותת "ידיד" דורשת מכונסת הנכסים הרשמית לבטל או להפחית בעשרות אחוזים את חובות האזרחים לרשות השידור בפירוק וכן לידע את כל החייבים על זכותם לפנות לועדה מיוחדת למחיקת/הפחתת החוב. העמותה פנתה ליו"רי ועדת הכלכלה והחוקה של הכנסת בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא. 

 

עמותת "ידיד" תובעת מכונסת הנכסים הרשמית, עו"ד סיגל יעקובי, להכריז באופן מיידי על מבצע הנחות והפחתת חובות לרשות השידור בפירוק במסגרת מערכת ההוצאה לפועל (זרוע הגבייה האזרחית) וזאת בדומה למבצע שמתבצע בימים אלה לחייבים אשר חובם מתנהל באמצעות המרכז לגביית קנסות (זרוע הגבייה הממשלתית)

 

במכתב ששלחה, עו"ד טליה רמתי, מנהלת המרכז למיצוי זכויות ונגישות משפטית של "ידיד", הפועל כחלק ממיזם משותף עם המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל,  היא קובעת כי לאחר קבלת תשובת רשות האכיפה והגבייה שבו נכתב כי  "כיוון שמדובר בתיקים שנפתחו בהוצאה לפועל, וזאת באמצעות עורכי דין פרטיים איתם התקשרה רשות השידור טרם פירוקה, לא ניתן להחיל מבצע דומה למבצע שמתנהל במרכז לגביית קנסות; זאת, נוכח ההוצאות הנלוות אשר נגבות בתיקים אלו בהתאם להוראות חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967, "עולה כי הסיבה בגינה לא ניתן להחיל מבצע על החייבים במערכת ההוצאה לפועל נובעת מכך שרשות השידור מחוייבת בשכר טרחה לעורכי הדין הפרטיים אותם שכרה לצורך גביית חובותיה ולפיכך אין באפשרותה להפר חוזים אלו. ואולם, אין בתשובה זו כדי לפתור את התוצאה המפלה שנוצרה במסגרתה על החייבים במערכת ההוצאה לפועל מושטים חובות גבוהים בעשרות אחוזים מאלו שמושטים על מי ש"זכו" ונפתח תיק החוב בענייננם במרכז לגביית קנסות."

 

ב"ידיד" מדגישים כי בעבר, ביוזמת רשות האכיפה והגבייה בוצע, תוך תיקון החוק, מבצע דומה של הפחתת חובות במערכת ההוצאה לפועל כך שלטענת הארגון נימוקי היועצת המשפטית של רשות האכיפה והגבייה ריקים מתוכן.

 

מנתונים שהגיעו לעמותת "ידיד" לאחר בקשת חוק חופש המידע עולה כי :  (רצ"ב הטבלה המרכזת כפי שהתקבלה מרשות האכיפה והגבייה

  • במערכת ההוצאה לפועל היו, נכון לסוף חודש אוקטובר 42,804 תיקי חוב של רשות השידור

  • שווי הקרן + אגרת פתיחת תיק של תיקים אלה עומדת על 145,436 מליון ₪

  • מתוך סכום זה כ- 51 מליון ₪ הינם שכ"ט עורכי דין (שכ"ט+ב) המהווים יותר מ-30% מסך החוב המושת על החייבים לכאורה.

  • מניתוח המידע עולה כי 44 מליון ₪ מתוך 51 מליון של שכ"ט עורכי הדין מתחלקים בסה"כ בין 6 עורכי דין המקבלים בין 4.5-13 מליון ₪ כל אחד.

עוד עולה מהמידע שהגיע ל"ידיד" כי . 743,066 תיקי רשות השידור נקלטו ביום 15/4/2018 לגביה במרכז לגביית קנסות. (כאמור לעומת 42 אלף תיקים הקיימים במערכת ההוצאה לפועל) ואשר רובם נוצרו בשנים 2012-2014 

 

לטענת "ידיד" עולה כי "אופן חלוקת הגבייה בין מערכת ההוצאה לפועל, באמצעות עורכי דין פרטיים, לבין המרכז לגביית קנסות, הינה שרירותית. מי שהתמזל מזלו, לא נפתח תיק נגדו במערכת ההוצאה לפועל אלא במרכז לגביית קנסות וכעת הוא זכאי למבצע להפחתת החוב, ומי שלא התמזל מזלו – קרי נפל שמו ברשימה שהועברה לעורכי הדין הפרטיים, מצא את עצמו חייב במערכת ההוצאה לפועל, על כל המשתמע מכך: לחוב המקורי שכלל ריבית פיגורים הצטרפו מיד סכומים נוספים כגון אגרת פתיחת תיק, ושכר טרחת עורך דין וזאת עוד טרם בוצעו פעולות כלשהן לגביית החוב.

 

עוד טוענים בעמותת "ידיד" כי מהמידע שהגיע אליהם עולה כי ברשות האכיפה והגבייה פועלת ועדה למחיקה/הפחתת חובות בהרכב הכולל את חשב רשות האכיפה והגביה, סמנכ"ל, מנהל המרכז לגביית קנסות.

 

מהנתונים עולה כי הועדה מוסמכת לדון בבקשות למתן פטור  בהתאם לתקנות רשות השידור  וכן בבקשות למתן מתן פטור בנסיבות חריגות שאינן קבועות בתקנות רשות השידור וכי היא מתכנסת אחת לשלושה שבועות.

המדהים ביותר, אומרים בעמותת "ידיד" הוא כי ועדה דנה עד כה ב- 480  בקשות וביצעה הפחתה/פטור מלא  ב-470 תיקים בהיקף של כ- 80,850 אלף ₪.

 

המשמעות היא, אומרים בעמותת "ידיד" כי אם החייבים היו יודעים על קיומה של הועדה הם כבר מזמן היו פונים אליה בבקשה להפחית או לבטל את חובם אך מידע זה אינו שקוף מספיק כך שרוב רובם של החייבים עומדים בפני עיקולים, הגבלות והליכים שונים אשר יכולים היו להמנע מהם.

 

בהקשר זה תובעים בעמותת "ידיד" מכונסת הנכסים הרישמית לחייב את רשות האכיפה והגבייה לצאת במסע הסברה ופרסום אשר ינגיש את עובדת קיומה של הועדה לחייבים ויאפשר להם להפחית את חובם או למחוק אותו כליל.

-------

רצ"ב המסמכים הנוגעים לנושא

1.

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7.

 

 

 

 

שתפו
Please reload