מה שמגיע!!! הזכות לקורת גג

© כל הזכויות שמורות ל"ידיד מרכזי זכויות בקהילה" (ע"ר)

Proudly built on  Wix by the Wix Monster בניית אתרים בוויקס

לקבלת מידע על מרכזי הזכויות וימי קבלת קהל התקשרו 1-700-500-313

מה שמגיע!!! הזכות לקורת גג

כל מה שצריך לדעת על סיוע בדיור לאנשים עם נכות. 

העלאת קצבת הנכות אכן משמעותית מאוד לשיפור מצבם הכלכלי של אלו שזכאים לקבלהּ, אך חשוב לדעת כי יש בקרב ציבור זה גם מי שזכאי לסיוע מהמדינה במימון הדיור - גם בקרב מי שלא זכאי לדיור ציבורי | הטור השבועי המשותף לעמותת 'ידיד' ודבר ראשון

 

מאבק הנכים להעלאת קצבת הנכות הוא מאבק ארוך שנים וחשוב ביותר. מטרתו להוציאם ממצב שהוא פעמים רבות מצב של חיים מתחת לקו העוני, בהם הם נאלצים לבחור בין אוכל לתרופה, וכבודם הבסיסי נפגע באופן אנוש. העלאת קצבת הנכות היא, אכן, משמעותית לשיפור מצבם הכלכלי של הנכים, אבל ישנן דרכים נוספות שבהן ניתן לסייע לציבור זה. החשובה שבהם היא באמצעות מימוש זכותם לקורת גג – זכות שהוכרה כזכות חוקתית ההכרחית לקיום מינימלי בכבוד.

 

באמצעות סיוע זה, סכום הקצבה שמקבלים בעלי הנכות יכול לשמש אותם לצרכים הכרחיים אחרים כגון אוכל, תרופות וביגוד. נקדים ונציין שהקריטריונים הקבועים כיום בנוהל משרד הבינוי והשיכון לקבלת זכאות לדיור ציבורי, מצומצמים ביותר. כך למשל, נכים שהם יחידים יהיו זכאים לדיור ציבורי רק אם הם רתוקים לצמיתות לכיסא גלגלים.  לאלו שאינם זכאים לדיור ציבורי בהתאם לנוהל, אפשרויות נוספות לסיוע בדיור, ובפרט קבלת סיוע בשכר דירה. למימוש זכותם של אנשים עם מוגבלויות לקורת גג נקדיש טור זה.

 

מיהם בעלי הנכות שזכאים לקבלת דיור ציבורי?

בהתאם לנוהל 08/05 הקצאת דירות בשכירות בשיכון הציבורי של משרד הבינוי והשיכון קבוצות נכים אלו יהיו זכאים לקבלת דיור ציבורי:

משפחה שאחד מבני הזוג נכה רתוק לכיסא גלגלים או יחיד נכה רתוק לכיסא גלגלים, אם סך הכנסותיהם אינו עולה על השכר הממוצע במשק. אם מדובר בבקשה של נכה רתוק לכיסא גלגלים, על המבקש להשיג אישור ממשרד הבריאות שהוא לא מסוגל לעלות במדרגות, וכן שהוא זכאי להשתתפות במימון רכישת הכיסא. זכאים אלה יכולים, בתנאים מסוימים, אף לקבל תקציב לרכישת דירה במימון מלא של המשרד, כפי שיפורט בהמשך.

  • זוג נשוי, שאחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה, ומקבל קצבה כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה המעודכנת לאותה עת, ולהם שני ילדיםומעלה.

  • זוג נשוי, שאחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה ומקבל קצבה כמשפחה וסה"כ הכנסות המשפחה אינן עולות על ההכנסה המזכה המעודכנת לאותה עת, ולהם ילד אחד לפחות שמקבל גמלת נכות בשיעור של 100%.

  • זוג נשוי, מעל 5 שנים, ללא ילדים, שכל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה .

  • זוג נשוי, שכל אחד מבני הזוג נכה בשיעור של 75% אי-כושר השתכרות יציבה ולהם ילד אחד לפחות (לא כולל הריון).

  • כפי שניתן לראות, הקריטריונים הקבועים כיום בנוהל מצומצמים ומותירים ציבור גדול של נכים ללא מענה. כך, למשל, נכים יחידים שאינם רתוקים לכיסא גלגלים, לא זכאים לפי הנוהל לדיור ציבורי.

בימים אלה עמותת "ידיד" מטפלת  במקרה של פונה יחידה, בעלת נכות נפשית של 75% אי-כושר השתכרות, שאינה עומדת בקריטריונים בנוהל. עם זאת, מצבה הנפשי והכלכלי הרעועים, והיעדר רשת התמיכה המשפחתית, דוחקים בה בלית ברירה לנוע ולנוד ואף להיות מנוצלת מינית כדי להשיג קורת גג.

 

לפי הנוהל, על מבקש הבקשה לדיור ציבורי להיות "חסר דירה". יודגש, שתנאי זה חל על כל מי שמבקש סיוע בדיור ממשרד הבינוי והשיכון. המשמעות היא שלא הייתה בבעלותו דירה או חלק מדירה בעשר השנים האחרונות.

 

לא זכאים לקבלת דיור ציבורי? אולי תוכלו לקבל סיוע בשכר דירה

בדומה לזכאות לקבלת דיור ציבורי, גם בקבלת סיוע בשכר דירה על בעל הנכות לקבל קצבה מהמוסד לביטוח לאומי בגין אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה. שימו לב, שהנכות יכולה להיות גם זמנית, בשונה מקבלת זכאות לדיור ציבורי שם מדובר בנכות קבועה. בנוסף, על קבלת הקצבה לכלול תוספת עבור בן הזוג או עבור שני הילדים הראשונים (גם במשפחה חד-הורית).

 

חשוב! אם אתם זכאים לסיוע בשכר דירה, תוכלו להגיש בקשה לסיוע, ובהתאם לסעיף 4.2.4 לנוהל לבקש גם שכר דירה עבור שלושה חודשים רטרואקטיבית (בתנאי כמובן שהתנאים לקבלת הסיוע התקיימו גם בחודשים אלו).

 

לא עומדים בתנאים?

ניתן להגיש בקשה לוועדת החריגים העליונה. אם הבקשה לוועדת החריגים נדחית, ניתן גם להגיש ערעור לוועדה הציבורית תוך שנה מקבלת ההחלטה בדבר הסירוב. על החלטה זו, ניתן לעתור לבית המשפט תוך 45 ימים לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים.

שימו לב, שלאחר שנה מקבלת ההחלטה בדבר דחיית הבקשה, ניתן להגיש בקשה נוספת לוועדת החריגים העליונה.

 

דירות נ"ר (נכסי רכישה)

נכים על כיסא גלגלים שממתינים לדיור ציבורי, שלא נמצא להם פתרון או שיש לבצע התאמות עבורם (למשל, בניית רמפה) בדירת השיכון הציבורי שבה הם מתגוררים, יכולים להגיש בקשה לאישור זכאות לדירת נ"ר.

מסלול זה הוא למעשה מסלול שבו דירות נרכשות בשוק הפרטי מתקציב המשרד, ואלו מושכרות לזכאים בתנאי שכירות מדורגת. חשוב להגיד שבמקרים שמאושרים ניתנת לזכאים עצמם האפשרות לחפש ולבחור את הדירה המתאימה להם וזאת בכפוף לגובה הסכום שמאושר לרכישת הדירה.

---------------------------

עו"ד מאיה דומן שפיטלניק היא חלק מהמחלקה המשפטית של עמותת "ידיד". 

לפרטים וקבלת סיוע בהגשת בקשות לסיוע בדיור הנכם מוזמנים לפנות לקו החם של עמותת "ידיד" 1-700-500-313.

 

שתפו
Please reload